Onderwijsjaarverslag gereedschap

Onderwijsjaarverslag.nl biedt u een zeer gebruiksvriendelijk gereedschap, waarmee u het verslag stapsgewijs opbouwt. Elke stap wordt daarbij helder toegelicht.

Het gereedschap legt relaties, vat gegevens automatisch samen, en zorgt dat u voldoet aan alle wettelijke eisen.

 

Het Onderwijsjaarverslag

Het zijn vernieuwende, effectieve, digitale instrumenten voor  transparante jaarverslaglegging èn interactieve sturing door scholen en besturen in het Primair Onderwijs.

Deze instrumenten ondersteunen u op logische wijze bij de inhoudelijke èn visuele vormgeving van de jaarlijkse verantwoording. Zij maken beleidskeuzen inzichtelijk en zij helpen u met de afstemming ervan op de maatschappelijke behoeften.

Zowel Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School als Onderwijsjaarverslag Bestuur bieden u een complete, integrale maatwerkoplossing voor meervoudige publieke verantwoording, opbrengst- èn resultaatgericht rapporteren.

Kortom: professionele, vooral praktische oplossingen die door hun slimme opzet zowel bijdragen aan de verbetering van uw specifieke onderwijsorganisatie als aan de betrouwbare informatiervoorziening binnen het onderwijsstelsel als geheel.

Ontdek het verschil en kies daarom voor de hoogwaardige kwaliteit van Onderwijsjaarverslag. Sommige oplossingen zijn gewoon slimmer dan andere en meer heeft u niet nodig.

Kenmerken Onderwijsjaarverslag

Deze drie digitale instrumenten:
 • Presenteren de inhoudelijke verbanden tussen scholen en bestuur
 • Maken slim gebruik van de aanwezige gegevens
 • Brengen vervolgens alle relevante informatie inzichtelijk in beeld
 • Zijn ingericht voor interne en externe dialoog
 • Leggen verbindingen tussen analyses en de kwaliteit van het onderwijs
 • Bieden een unieke, integrale en gebruikersvriendelijke oplossing
 • Sluiten aan bij alle bestaande LAS, LVS en SVS oplossingen
 • Dragen bij aan een structurele kostenreductie voor de organisatie
 • Zijn ook ingericht voor Passend Onderwijs / Zorgprofiel
 • Geven hoge prioriteit aan de oudervriendelijke aspecten van de jaarverslaglegging
 • Voorzien het onderwijsveld van het juiste antwoord op de verantwoordingslastBekijk de werking van het instrument

Best practices

Eén keer per jaar een jaarverslag !

"Dus één keer per jaar een jaarverslag, een financieel verslag en een opbrengsten document van wat we hebben gedaan en wat we hebben bereikt. Daarover zouden scholen het gesprek met hun omgeving en de overheid moeten voeren. 

Daarnaast zouden ict systemen veel beter op elkaar moeten worden afgestemd zodat gegevens automatisch op de noodzakelijk plaatsen beschikbaar zijn. Spaart veel geld en tijd die we beter kunnen besteden lijkt me."

Bron:Ton Duif, voorzitter van het Bestuur AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders)