Is het mogelijk om ook de vormgeving van de rapportage met behulp van Onderwijsjaarverslag School c.q. Onderwijsjaarverslag SBO-School schoolspecifiek te maken?

Ja, zowel in Onderwijsjaarverslag School als in Onderwijsjaarverslag SBO-School zijn functionaliteiten opgenomen waarmee u met behulp van  teksten, logo's, foto's en illustraties uw jaarverslag schoolspecifiek kunt maken. Daarmee kunnen de gewenste identiteit, eigenheid en herkenbaarheid van uw school nadrukkelijk vormgegeven worden. Met deze unieke opzet wordt aan een veel gehoorde en gekoesterde wens in de PO-sector tegemoet gekomen.

Het is vanzelfsprekend dat ook Onderwijsjaarverslag Bestuur deze functionaliteiten biedt.

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?