Kunnen SBO-scholen en besturen ook gebruik maken van Onderwijsjaarverslag School en Onderwijsjaarverslag Bestuur?

Jazeker.
Vanwege het specifieke karakter  en de organisatie van deze vorm van basisonderwijs werd voor SBO-scholen  het digitale instrument Onderwijsjaarverslag SBO-School ontwikkeld.

In Onderwijsjaarverslag Bestuur  wordt dus ook de informatie vanuit deze specifieke school of scholengroep rechtstreeks opgenomen.