Kunnen alleen scholen en besturen die gebruik maken van Cito, Onderwijsjaarverslag School en Onderwijsjaarverslag Bestuur gebruiken?

Alle scholen, d.w.z. zowel scholen die gebruik maken van Cito, als scholen die gebruik maken van:

    - Schooleindonderzoek,

    - Drempelonderzoek 678 Kapinga,

    - Kapinga+Cito-eindtoets,

    - DLE-toetsen van Boom test-uitgevers

hebben met  Onderwijsjaarverslag School en Onderwijsjaarverslag Bestuur de onafhankelijke, complete en eigentijdse oplossing voor meervoudige publieke verantwoording en interactieve sturing in handen.