Kan ik met meer partijen samenwerken bij het opstellen van het Onderwijsjaarverslag?

Ja, dit is geen enkel probleem. Bij elk account krijgt u maximaal 5 inlogcodes. U kunt met meer personen tegelijkertijd inloggen en werken aan het document(co-creatie). Dit biedt interessante mogelijkheden om de taken intern te verdelen binnen uw bestuur, bestuursbureau of directie. Uiteraard kunt u ook samenwerken met externe partijen zoals uw administratiekantoor of een onderwijs servicebureau. Alle betrokkenen zien altijd de laatste stand van zaken.