Wat is het kenmerkende onderscheid tussen Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School, Onderwijsjaarverslag Bestuur enerzijds en bijvoorbeeld dashboards anderzijds?

De drie digitale instrumenten Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur geven gebruikers niet alleen de bekende overzichten van opbrengsten/resultaten maar gaan verder. Zij bieden Directeuren, Bovenschools Managers en Raden van Toezicht bovendien uitgebreide mogelijkheden om zulke overzichten systematisch bespreekbaar te maken,  te interpreteren en in te zetten voor sturing en verantwoording.

Daarmee vormen deze drie instrumenten unieke, hedendaagse oplossingen ter ondersteuning van de continuïteit en de verbetering van uw onderwijsorganisatie.

Kortom: met uw keuze voor Onderwijsjaarverslag krijgt u hèt  richtinggevend instrumentarium voor sturing èn verantwoording in handen.

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?