Voldoet Onderwijsjaarverslag aan de eisen die aan een oudervriendelijk jaarverslag gesteld kunnen worden?

Jazeker.Ook op dit terrein is Onderwijsjaarverslag richtinggevend.
Belanghebbenden in de omgeving van de school zoals, leerlingen, ouders, maar ook het bedrijfsleven, de gemeente en welzijnsinstellingen zijn onmisbaar voor de dialoog en de horizontale verantwoording.

Steeds meer scholen en schoolbesturen onderkennen dit cruciale gegeven en geven daar concreet invulling aan. Dit valt af te leiden uit de toename van het aantal publieksvriendelijke, lees oudervriendelijke versies van jaarverslagen.
Goede horizontale dialoog met ouders uit de diverse geledingen is gebaat bij een helder geschreven en begrijpelijk opgezet jaarverslag.

Juist daarom werd met dit belangrijke aspect, bij het ontwerp en de inrichting van het instrumentarium Onderwijsjaarverslag, uitdrukkelijk rekening gehouden. Met behulp van de ingebouwde flexibele maatwerkoplossingen komt Onderwijsjaarverslag tegemoet  aan deze gesignaleerde en sterk toenemende wens van ouders, scholen en besturen.

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?