Hoe draagt Onderwijsjaarverslag bij aan een betere en efficiëntere informatiehuishouding in het onderwijs?

Het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de electronische informatiehuishouding en de beschikbaarheid van slimme voorzieningen voor samenwerking, waren bij de ontwikkeling van het instrumentarium belangrijke uitgangspunten.

Gezien de keuze voor probleemloze informatie-invoer en uitwisselingsmogelijkheden met Onderwijsjaarverslag, hoeft niet opnieuw en over een lange periode een kostbaar systeem te worden ontwikkeld en geimplementeerd voor de hele sector primair onderwijs.
 
Onderwijsjaarverslag geeft met dit centrale instrumentarium concreet invulling aan de doelstellingen, de kenmerken en de succesvolle opbrengsten van het project Nederland Digitaal in Verbinding.

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?