Waarom een Onderwijsjaarverslag?

Met het vaststellen van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (RJ 660.403 e.v. ; RJ 400.121 e.v.) worden besturen in de verschillende onderwijssectoren geacht het jaarverslag conform de richtlijnen op te stellen en tijdig aan te leveren.

Bovendien is het een uniek PR-middel om aan alle betrokkenen te laten zien waar uw organisatie zoal trots op is.