Op welke manier leveren Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs?

Met de beschikbaarheid van betrouwbare informatievoorziening van Onderwijsjaarverslag wordt bijgedragen aan de concrete invulling van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.
Kenmerkend voor de drie digitale instrumenten is dat sterk ingezet wordt op de pijlers en de samenhang van analyse, verantwoording en sturing.

Onderwijsjaarverslag biedt op een  intelligente manier ondersteuning aan de verbetering van het onderwijsproces.Door de goede en efficiënte opzet blijven de bepalende processen ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs centraal staan.

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?