Kan het definitieve jaarverslag over 2010 met Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur tijdig, dat wil zeggen vóór 1 juli 2011, geproduceerd en ingediend worden?

Ja, alle scholen en besturen c.q. stichtingen  zullen vóór de uiterlijke aanleverdatum van 30 juni 2011 het complete en fraai vormgegeven definitieve jaarverslag kunnen produceren en indienen.

Uw organisatie dient in de planning goed rekening te houden met de interne processen zoals die er  bijvoorbeeld zijn op de terreinen van bijstelling en goedkeuring. Daarnaast is het van belang steeds goed af te stemmen met de opstellers van en de verantwoordelijken voor het financiële jaarverslag.

Ook indien uw organisatie onverhoopt in tijdnood dreigt te komen met het oog op de uiterste aanleverdatum van 30 juni 2011, is het raadzaam direct contact met ons op te nemen. Wij zijn u ook in dat geval graag van dienst.

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?