Aanpassing ministeriële regeling i.v.m. foutieve publicatie in Staatscourant

Met ingang van 1 augustus 2010 is de ‘Regeling leerresultaten PO’ van kracht. Deze regeling komt voort uit de Wet Goed onderwijs, Goed bestuur. In de regeling is vastgelegd op welke wijze de Inspectie van het Onderwijs de eindresultaten (indicator 1.1) beoordeelt.

De regeling geeft weer hoe scholen zich kunnen verantwoorden, welke normen en beslisregels de inspectie hanteert en hoe zij omgaat met bijzondere omstandigheden. Helaas staan er enkele storende fouten in de regeling. In tabel 1 zijn foute normen voor de Cito Eindtoets 2010 vermeld. Bovendien kloppen de genoemde schooljaren niet. We proberen zo spoedig mogelijk correcties op de regeling te laten publiceren, die met terugwerkende kracht ingaan per 1 augustus 2010. Inspecteurs hanteren vanzelfsprekend nu al de juiste normen bij hun onderzoeken. In verband met het verschijnen van de Ministeriële regeling is ook de notitie ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs’ (versie september 2010) aangepast.
(Bron: Inspectie van het Onderwijs)

9-12-2010

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?