Prijsvraag Oudervriendelijk (G)MR-jaarverslag 2009-2010!

De NKO start met de prijsvraag: ‘Oudervriendelijk (G)MR-jaarverslag’ voor het basisonderwijs. Als je als (G)MR in het basisonderwijs denkt dat je dit prima voor elkaar hebt en een voor ouders, leraren en schoolbestuurders prettig leesbaar en toegankelijk jaarverslag 2009-2010 hebt opgesteld, geef je dan nu op. Rapporteer je niet per schooljaar, maar per kalenderjaar, dan is het inzenden van een jaarverslag over 2010 of 2009 ook toegestaan.

VERANTWOORDING
Ook (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden doen er verstandig aan om zich periodiek te verantwoorden voor het beleid dat zij hebben gevoerd, de keuzes die ze hebben gemaakt en de activiteiten die zij hebben ontplooid. Hoe maakt een (G)MR inzichtelijk wat hij in het afgelopen school- of kalenderjaar heeft gedaan en wat hij daarmee heeft bereikt? Welke adviezen heeft de (G)MR aan het schoolbestuur gegeven en hoe waren die adviezen onderbouwd? En hoe is er met de belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden omgegaan? Kan de (G)MR aantonen dat hij contacten onderhoudt met zijn achterban?

INZENDING
Zend je oudervriendelijk (G)MR-jaarverslag vóór 1 mei aanstaande naar Nico Foppen, beleidsadviseur bij de NKO (e-mail: ; post: NKO, Postbus 97805, 2509 GE Den Haag). Je (G)MR dingt dan mee naar drie schitterde prijzen:
1e prijs: € 250,- plus een NKO-MR-avond naar keuze
2e prijs: € 150,- plus een NKO-MR-avond naar keuze
3e prijs: € 100,- plus een NKO-MR-avond naar keuze
Vergeet niet je naam, de naam van je school, je e-mailadres, je telefoonnummer en je postadres te vermelden. De NKO gaat er vanuit dat je je jaarverslag namens en met medeweten van de hele (G)MR hebt verzonden.

BEOORDELING
Een onafhankelijke jury bestaande uit een ouderjury en een vakjury zal zich vervolgens over de inzendingen buigen en op basis van vaste, objectieve criteria de winnaars kiezen.
Naar verwachting zullen in oktober, tijdens een feestelijke bijeenkomst, de winnaars bekend worden gemaakt. Uiteraard ontvangen zij hierover nader bericht. Maar ook de niet-winnaars ontvangen een korte reactie van de jury.

REAGEER!
Wacht dus niet, maar zend je (G)MR-jaarverslag 2010 zo spoedig mogelijk in! Uiteraard zal er vertrouwelijk met je jaarverslag worden omgegaan.

MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie   of bel met Nico Foppen (070-3282882).
(Bron: NKO: Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders)

22-3-2011

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?