Uiterlijke aanleverdatum Jaarverslag 2010: 30 juni 2011

Alle scholen en besturen c.q. stichtingen zullen vóór de uiterlijke aanleverdatum, dat wil zeggen donderdag 30 juni 2011, het complete jaarverslag over 2010 moeten produceren en indienen.

De praktijk leert dat sommige scholen en besturen in tijdnood kunnen komen. Wanneer dat bij uw organisatie onverhoopt het geval is met het oog op die uiterste aanleverdatum van 30 juni 2011, is het raadzaam direct contact met ons op te nemen.
Wij kunnen u ook in dat geval snel en doeltreffend van dienst zijn.

U beschikt dan net zoals vele andere gebruikers tijdig over een compleet jaarverslag 2010 dat aan alle wettelijke eisen voldoet.

In de meeste gevallen is Onderwijsjaarverslag 2010 zelfs gratis!

4-4-2011

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?