Onderwijsjaarverslag Bestuur

Het uitgangspunt voor Onderwijsjaarverslag Bestuur is dat u resultaatgericht rapporteert. Bovendien kent Onderwijsjaarverslag Bestuur het unieke principe dat u de gemiddelde resultaatgegevens van de scholen die bij uw bestuur zijn aangesloten, in relatie brengt met input-, proces- en context gegevens. Met Onderwijsjaarverslag Bestuur voldoet u aan de wettelijke voorschriften en bepalingen van het jaarverslag (Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, Richtlijn Jaarverslag Onderwijs, RJ 660.403 e.v. ; RJ 400.121 e.v.) zoals die  vanaf 1 januari 2008 gelden.

CIPO-model

Aan alle drie digitale instrumenten voor Onderwijsjaarverslag ligt het bekende  CIPO-model  (Context, Input, Proces, Output) ten grondslag. Dit is het model dat de basis is voor het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs en voor de meeste van de school-zelfevaluatie instrumenten die in Nederland momenteel in omloop zijn.
Een nieuw element is echter dat u redeneert vanuit het perspectief van de output, ofwel de resultaten.

Risicogerichte benadering

Deze benadering komt onder meer overeen met de risicogerichte benadering die de Inspectie van het Onderwijs sinds een aantal jaren hanteert. Met resultaten worden niet alleen cognitieve ontwikkelingen van de leerlingen bedoeld, maar ook de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Op deze manier kunt u voor de scholen waar u voor verantwoordelijk bent inzichtelijk maken hoe u tot beleidskeuzes komt.  

Bovendien kunt u uw scholen, maar ook uw omgeving/belanghebbenden uitnodigen tot het meedenken over keuzes. Hiermee creëert u de noodzakelijke condities om tot afstemming te komen van uw strategisch beleid met het uitvoerend beleid op instellingsniveau.

Omdat, zoals hierboven al is genoemd, op bestuursniveau niet alleen strategisch beleid wordt gevoerd maar ook het voorwaardelijk beleid, werd bij de ontwikkeling van Onderwijsjaarverslag Bestuur aan deze punten expliciet aandacht besteed.

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?