Onderwijsjaarverslag producten

Onderwijsjaarverslag omvat een methodiek en een geautomatiseerd gereedschap voor sturing èn jaarverslaglegging door scholen en besturen in het Primair Onderwijs.

Onderwijsjaarverslag ondersteunt u op eenvoudige wijze bij het vormgeven van de voorgeschreven jaarlijkse verantwoording, het maakt beleidskeuzen inzichtelijk en helpt u met de afstemming ervan op de maatschappelijke behoeften.

Voor een eerste indruk van de werking van het gereedschap gaat u naar de pagina: