Onderwijsjaarverslag - overzichtsscherm

In het beheergereedschap ziet u links een inhoudsopgave van het jaarverslag. Bij elke paragraaf wordt duidelijk aangegeven of u klaar bent met het invoeren, of dat er nog informatie ontbreekt. U kunt er daarnaast ook voor kiezen om een paragraaf niet op te nemen in het jaarverslag. 

Na selectie van een paragraaf ziet u rechts tekstvlakken en tabellen. Wanneer u deze volledig invult bent u er van verzekerd dat u voldoet aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan het jaarverslag.

ga naar volgende stap: onderwijsjaarverslag invulinstructies