Onderwijsjaarverslag - invulinstructies

Elk tekstvlak en tabel gaat vergezeld van een duidelijke invulinstructie, met handige en praktische tips. U wordt geholpen om dwarsverbanden te leggen en u ziet suggesties voor de inhoud.

Het Onderwijsjaarverslag wordt actief onderhouden en uitgebreid. Wanneer toezichthouders of anders stakeholders nieuwe informatie-eisen formuleren ziet u dit terug in het gereedschap. Dit ontslaat u van de noodzaak om alle ontwikkelingen en rapportage-eisen zelf nauwgezet te volgen.

ga naar volgende stap: onderwijsjaarverslag data aggregatie