Aggregatie op Bestuursniveau

Wanneer u gebruik maakt van Onderwijsjaarverslag Bestuur heeft u bij elk tekstvlak en tabel directe toegang tot de informatie die door elke school is ingevuld. Daar waar mogelijk bevat de tabel automatisch de geaggregeerde informatie van de bij uw Bestuur aangesloten scholen. 

In volgende jaren beschikt u uiteraard over alle historische informatie, en is de evolutie op belangrijke gebieden direct en automatisch zichtbaar in de diverse tabellen.

Het Onderwijsjaarverslag Bestuur is gericht op de Meervoudig Publieke Verantwoording. Het verslag is dus meer dan alleen een aggregatie van data van onderliggende scholen. Het verslag behandelt alle aspecten die noodzakelijk zijn voor het afleggen van verantwoording naar alle betrokkenen.

ga naar volgende stap: onderwijsjaarverslag eindproduct