FAQ

Deze sectie bevat antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Klik op de vraag en het antwoord verschijnt eronder.

Staat uw vraag er niet bij of is het antwoord onbevredigend, neem dan contact op !


Waarom een Onderwijsjaarverslag?

Kunnen alleen scholen en besturen die gebruik maken van Cito, Onderwijsjaarverslag School en Onderwijsjaarverslag Bestuur gebruiken?

Is Onderwijsjaarverslag Bestuur ook geschikt voor besturen waarbinnen meerdere verschillende LVS, LAS en SVS systemen naast elkaar gebruikt worden?

Kunnen SBO-scholen en besturen ook gebruik maken van Onderwijsjaarverslag School en Onderwijsjaarverslag Bestuur?

Zijn Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur ook geschikt voor zogenoemde eenpitters?

Is Onderwijsjaarverslag Bestuur geschikt als Management Informatie Systeem voor sturing?

Wat is het kenmerkende onderscheid tussen Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School, Onderwijsjaarverslag Bestuur enerzijds en bijvoorbeeld dashboards anderzijds?

Wat moet ik installeren om gebruik te kunnen maken van Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur?

Is het mogelijk om ook de vormgeving van de rapportage met behulp van Onderwijsjaarverslag School c.q. Onderwijsjaarverslag SBO-School schoolspecifiek te maken?

Hoe weet ik dat het jaarlijks in te dienen Onderwijsjaarverslag volgens de actuele richtlijnen is opgesteld?

Op welke manier leveren Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs?

Kan ik met meer partijen samenwerken bij het opstellen van het Onderwijsjaarverslag?

Kan het definitieve jaarverslag over 2010 met Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur tijdig, dat wil zeggen vóór 1 juli 2011, geproduceerd en ingediend worden?

Op welke manier leveren Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur een belangrijke bijdrage aan de kostenreductie binnen uw organisatie?

Waaruit bestaat de innovatieve kracht van Onderwijsjaarverslag?

Voldoet Onderwijsjaarverslag aan de eisen die aan een oudervriendelijk jaarverslag gesteld kunnen worden?

Hoe draagt Onderwijsjaarverslag bij aan een betere en efficiëntere informatiehuishouding in het onderwijs?

Wat zijn de kosten voor het gebruik van Onderwijsjaarverslag School, Onderwijsjaarverslag SBO-School en Onderwijsjaarverslag Bestuur?

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?