Nieuws

 

Hier treft u nieuws aan met betrekking tot onderwerpen die van belang zijn voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor de jaarverslaglegging door scholen en besturen in het Primair Onderwijs.


Pagina: 1 2 3 4

Onderwijsjaarverslag.nl: kennismakingsvoordeel (2) Onderwijsjaarverslag 2010 gratis!
Nieuwe wetgeving op het terrein van het onderwijstoezicht verhoogt de kans dat de verantwoordingslast opnieuw verder toeneemt. Onderwijsjaarverslag biedt daarop het nieuwste antwoord. Voor die scholen en besturen die nog geen kennis hebben kunnen maken met het instrumentarium, komt Onderwijsjaarverslag nu met een uniek kennismakings-voordeel. Alle deelnemende scholen en besturen zijn met dit nieuwste antwoord in de hand voor wat betreft hun jaarverslaglegging al direct eigentijds en toekomstbestendig toegerust.
4-5-2011

Uiterlijke aanleverdatum Jaarverslag 2010: 30 juni 2011
Alle scholen en besturen c.q. stichtingen zullen vóór de uiterlijke aanleverdatum, dat wil zeggen donderdag 30 juni 2011, het complete jaarverslag over 2010 moeten produceren en indienen.
4-4-2011

Betere jaarverslagen met minder werk!
Onderwijsland zucht onder de groeiende verantwoordingslast. Door de kabinetsplannen kan die nog verder toenemen. Naast de verplichte bestuursjaarverslagen moeten scholen zich straks misschien ook op locatieniveau verantwoorden. Nu al maken steeds meer scholen van die nood een deugd. Zij zien het namelijk als een kans om niet alleen de inspectie, maar ook de interne organisatie en alle externe belanghebbenden van actuele en gerichte informatie te voorzien. Bovendien zijn ze met de juiste oplossingen veel minder tijd kwijt aan hun jaarverslagen.
31-3-2011

Prijsvraag Oudervriendelijk (G)MR-jaarverslag 2009-2010!
De NKO start met de prijsvraag: ‘Oudervriendelijk (G)MR-jaarverslag’ voor het basisonderwijs. Als je als (G)MR in het basisonderwijs denkt dat je dit prima voor elkaar hebt en een voor ouders, leraren en schoolbestuurders prettig leesbaar en toegankelijk jaarverslag 2009-2010 hebt opgesteld, geef je dan nu op. Rapporteer je niet per schooljaar, maar per kalenderjaar, dan is het inzenden van een jaarverslag over 2010 of 2009 ook toegestaan.
22-3-2011

Onderwijsjaarverslag.nl: kennismakings-voordeel (1)
Nieuwe wetgeving op het terrein van het onderwijstoezicht verhoogt de kans dat de verantwoordingslast opnieuw verder toeneemt. Onderwijsjaarverslag biedt daarop het nieuwste antwoord. Voor die scholen en besturen die nog geen kennis hebben kunnen maken met het instrumentarium, komt Onderwijsjaarverslag nu met een uniek kennismakings-voordeel. Alle deelnemende scholen en besturen zijn met dit nieuwste antwoord in de hand voor wat betreft hun jaarverslaglegging al direct eigentijds en toekomstbestendig toegerust.
21-3-2011

Onderwijsjaarverslag.nl : het nieuwste antwoord
Onderwijsjaarverslag.nl is hèt nieuwste, heldere antwoord op de actuele, prangende vraag hoe analyses voortaan systematisch vorm kunnen krijgen zodat de jaarlijkse verantwoording door scholen en besturen in het Primair Onderwijs transparant, tijdig en eenvoudig beschikbaar staat.
25-1-2011

Administratieve lasten... Mag het een beetje minder?
Deregulering en vermindering van administratieve lasten. Hoe ervaren leraren en schoolleiders de administratieve lasten? Wat is er het afgelopen jaar al gebeurd? Welke administratieve lasten of regeloverlast dient het eerste aangepakt te worden?
19-1-2011

Ontmoet de minister op de NOT
Van 25 tot en met 29 januari 2011 is de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht dé plek om informatie te halen over alles wat nuttig en nodig kan zijn om het onderwijs beter, efficiënter en aantrekkelijker te maken.
17-1-2011

Scholen zuchten onder regeldruk (2)
Geen nieuwe toezeggingen, wel blijvende aandacht voor vermindering bureaucratie. Minister Marja van Bijsterveldt vindt dat het ministerie van OCW al veel heeft gedaan om de regeldruk voor schoolleiders te verminderen. Dit schrijft ze in reactie op het advies van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) ‘De schoolleider ontketend’.
10-12-2010

Aanpassing ministeriële regeling i.v.m. foutieve publicatie in Staatscourant
Met ingang van 1 augustus 2010 is de ‘Regeling leerresultaten PO’ van kracht. Deze regeling komt voort uit de Wet Goed onderwijs, Goed bestuur. In de regeling is vastgelegd op welke wijze de Inspectie van het Onderwijs de eindresultaten (indicator 1.1) beoordeelt.
9-12-2010

Pagina: 1 2 3 4

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?